Helen O' Grady Drama Academy

 

Trang Chủ   Tự Giới Thiệu   Lớp Học   Thư Viện Ảnh   Địa Điểm   Nhượng Quyền   Liên Hệ
Phát triển kỹ năng qua chương trình kịch nghệ! Các chương trình của chúng tôi Cơ hội hợp tác nhượng quyền giảng dạy chương trình
Tìm hiểu tại sao Học viện Kịch nghệ Helen O'Grady có thể trở thành nhà cung cấp chương trình kịch nghệ sáng tạo lớn nhất trên thế giới! Thông tin cần biết cho Phụ huynh và Học sinh về các khóa học và nội dung. Nắm bắt cơ hôi tạo ra một sự khác biệt thật sự!

Thư Viện Ảnh

 


Eclass 2012
    


Drama at ISSP
    


The Grasshopper And The Ants
   
 
 


Under The Blue Sea
    


Drama in Summer 2012
(16 photos)
    


Helen O Grady on Hanoi TV
   
 
 


Well Spring Production 2011-2012
(31 photos)
    


Rehearsal - District 7
(8 photos)
    


Canadian International School
   
 
 


Album Hochiminh City
(50 photos)
   Trang Chủ | Tự Giới Thiệu | Lớp Học | Thư Viện Ảnh | Địa Điểm | Nhượng Quyền | Liên Hệ